3. september 2007

NRK hittar hem


Jag vet inte hur det kommer att tolkas, men norska statstelevisionen NRK ska hyra in sig i Arbeiderpartiets – dvs. nuvarande regeringspartiets – lokaler. Flera dagliga nyhetsprogram ska direktsändas från Youngstorget, som är Oslos motsvarighet till Norra Bantorget. Med röda fanor på flaggstängerna och allt.

- Hensikten med flyttingen er å komme mer ut blant folk, säger NRK:s Wilhelm Haagensli till tidningen Journalisten.

Men kanske det finns naturliga orsaker bakom flytten. Exempelvis kan det ju vara så att chefen för NRK:s underhållningsavdelning, Charlo Halvorsen, vill ha en arbetsplats närmare sin fru Kristin (som är finansminister och partiledare för Sosialistisk Venstreparti)?

Ingen kommentarer: