28. august 2006

Hänt i Norge: 1981

I serien Hänt i Norge fortsätter vi med året 1981.
  • Norges landsmoder – Gro Harlem Brundtland – tillträdde som statsminister. Men den första sejouren i regeringskansliet blev bara ett drygt halvår lång. Alla norrmän skänker fortfarande Gro en tanke varje år, på Gro-dagen. Dagen firas inte – som många norrmän tror – till minne av då Gro gick på vattnet, men väl för att hon tog initiativ till att utöka de lagstadgade fyra veckorna med semester med en ytterligare dag.

  • Norsk Språkråd genomförde en rad reformer för att modernisera bokmålet (det skriftspråk som används av 90% av alla norrmän – 10% skriver nynorsk). Efter årtionden av debatt blev det korrekt norska att skriva vann (tidigare vatn), bunn (tidigare botn) och frem (tidigare frem). Men när det flera år senare kom på förslag att ord som pub, show och squash skulle stavas pøbb, sjov och skvåsj, blev det stopp för moderniseringen. Att skriva sjampanje, kløtsj (koppling – av engelskans clutch) och sørvis är dock idag korrekt norska. Dessutom ägnar sig Norsk Språkråd åt att föreslå norska alternativ till vanligt använda engelska uttryck.

  • Norge slog England med 2-1 i kvalet till fotbolls-vm. Vinsten blev mest berömd för NRK-kommentatorn Bjørge Lilleliens referat:
Vi er best i verden! Vi er best i verden! Vi har slått England 2-1 i fotball!! Det er aldeles uuutrolig! Vi har slått England! England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana – vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen!

Maggie Thatcher can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Jeg har et budskap til deg: Vi har slått England ut av Verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York: Your boys took a hell of a beating! Your boys took a hell of a beating!
(Bilden: Skotska tidningen The Daily Record hade inte glömt Bjørge Lilleliens 24 år gamla referat när Skottland slog Norge med 2-1 i VM-kvalet 2005).

23. august 2006

Norska ord som inte finns på svenska: Overtidsmat

”Det innvilges overtidsmat dersom en skal arbeide mer enn 2 timer overtid. I dette tilfellet vil inntil en halv time kunne benyttes som spisepause. Også ansatte med overtid inkludert i lønnen har krav på overtidsmat. Dekning av måltid refunderes med inntil kr.120,-.” (från personalhandboken till ett större norskt företag)

Sitter på kontoret i Oslo och klockan närmar sig 17. Det är sånär som på tomt. Runt 15:30 började det springas i dörrarna och vid 16-snåret var de flesta ute. En stor skillnad mellan Sverige och Norge är vilken distinktion många gör mellan arbetstid och fritid. Kontoret stänger 16 – då går vi hem. Detsamma gäller i IT-branschen, där jag jobbar.

Faktum är att den norska arbetsveckan är 37,5 timme jämfört med den svenska 40-timmarsveckan. Detta, och att lunchpausen endast är en halvtimme, gör att norska arbetsplatser stänger redan kl 16.

Den heliga fritiden i kombination med den knappa lunchen har också lett fram till dagens norska ord som inte finns på svenska: Overtidsmat. För ibland måste det jobbas några timmar extra, och då behövs det såklart mer energi än vad som kom från lunchens två brödskivor med brunost. Och eftersom övertid går ut över fritiden måste det ju kompenseras med något extra gott – och vad tycker övertidsarbetande Oslo-bor om allra bäst? –Pizza, såklart.

När jag flyttade till Oslo förundrades jag över den stora mängd pizza-leveranser som far omkring på gatorna mellan 16-18 på eftermiddagen. Dollys, Peppes, Dominos, Pizza & Kina-expressen och allt vad det står på dem. Förklaringen är att Overtidsmat till största delen består av just pizza. Faktum är att många, särskilt ensamstående yngre män, gärna utnyttjar personalreglerna till max bara för att få sig en pizza betald av arbetsgivaren.

Och pizza i Norge är inte som pizza i andra länder. Den är tjock, äts med händerna och med ett rejält lass ketchup på toppen. Men företagen som erbjuder pizza-leveranser går så det knakar. En pizza i Oslo kostar nämligen motsvarande 160 svenska kr.

(Foto: Sveinung Uddu Ystad / Dagbladet. En bil från Peppes Pizza tog svängen lite för hårt på väg till hungriga övertidsarbetande i Oslo.)

22. august 2006

Hänt i Norge: 1980

Det finns historiska händelser som präglar en nation, och det finns nationella särdrag som kan illustreras av historiska händelser. Här ett axplock av lite av det som hände i Norge under året 1980 – händelser som fick ingen eller liten uppmärksamhet i Sverige.
  • Statens filmkontroll förbjöd Monty Python-filmen ”Life of Brian” på grund av blasfemiskt innehåll. Sommaren 2006 häpnade norrmännen över intoleransen i flera länder som förbjöd Da Vinci-koden – också på grund av blasfemiskt innehåll. Imdb.com listar andra filmer som är eller har varit förbjudna i Norge.

  • Norge och 64 andra länder bojkottade sommar-OS i Moskva som en protest mot Sovjets invasion av Afghanistan. Sverige skulle såklart vara mesigt neutrala, deltog, och fick med sig några medaljer hem. Men simmarna Bengt Baron, Per Holmertz och Agneta Eriksson hade knappast vunnit medaljer om amerikanarna varit med och tävlat.

  • 59% av alla norska barn i åldern 9-14 såg den tyska tv-kriminalserien ”Derrick”. Huvudrollsinnehavaren Horst ”Derrick” Tappert blev så stor i Norge han så småningom såg sig tvungen att skaffa sig sommarhus på lilla Hamarøy i Nordnorge. Mig veterligen är ”Derrick” helt okänd i Sverige. I Norge kan du fortfarande idag stöta på - nu 35-åriga - norrmän som klämmer in tyska "Derrick"-citat i var och varannan mening.

21. august 2006

Mafiosos i lusekofte

Stridsrop som ”Skydda den norska kulturen!” och ”Värna det norska språket!” leder gärna tanken till politiska strömningar långt ut på den yttersta högerkanten. I Norge kommer de från kultureliten och förlagsbranschen i ohelig konspiration.

Ropen hördes allra starkast för ett drygt år sedan, då en ny konkurrenslagstiftning tvingade den norska bokbranschen att upphöra med den maffialiknande verksamhet som gick under namnet Bokavtalet. Avtalet var ingått mellan den norska förläggarföreningen och den norska bokhandlarföreningen i syfte att skydda deras medlemmar mot konkurrens och förändringar på marknaden. Detta upprätthölls genom att bokhandlare inte fick sälja böcker till ett lägre pris än det som bokförlaget hade bestämt. Avtalet gynnade också en så kallad abonnementsordning – dvs att en bokhandel fick riktigt bra marginaler bara om de beställde alla nya böcker som gavs ut av ett förlag. På så vis tvingades bokhandlare att också beställa exemplar av så kallade ”smala böcker” - så kallade "hyllvärmare".

Konsekvensen blev förstås att norska bokpriser steg till närmare det dubbla jämfört med ett europeiskt genomsnitt och de stora norska förlagen kammade hem rekordvinster. Särskilt eftersom de samtidigt såg till att köpa upp större delen av de norska bokhandlarkedjorna och därigenom kontrollera alla led.

Men sedan ett drygt år har Norge ett nytt, omförhandlat och ”moderniserat” bokavtal. Det är inga radikala grepp som har utförts. Den stora förändringen är att en bokhandlare får börja rea ut en bok redan i maj månad året efter den utkom i stället för i juli månad. Det finns också möjlighet till blygsamma prissänkningar av nyutgivna böcker. Skolböcker kan däremot säljas till helt fri prissättning. Det förlagen förlorat på att inte kunna styra priset på skolböcker, hämtar man igen genom en ny läroplan – det s.k. Kunnskapsløftet – som gör att alla skolor måste byta ut de flesta gamla läroböcker mot nya till läsåret 2006-07.

Det norska Konkurrensetilsynet misströstar. De har i rapport efter annan pekat på det orimliga i en särordning som tryggar de etablerade spelarna på bokmarknaden och gör konsumenterna till de stora förlorarna. De skriver bland annat i en av rapporterna:

”Den samlande ekonomiska välfärden i samhället blir som huvudregel störst då produktion och försäljning äger rum i en öppen marknad med fri konkurrens mellan många producenter och fri prissättning styrt av utbud och efterfrågan. Den principen gäller i utgångspunkt också för böcker.”
Jag kunde inte ha sagt det bättre själv, men tyvärr delas inte Konkurrensetilsynets och vi konsumenters uppfattning av bokbranschen. Men de senare har nu fått nya vänner i den nya röd-gröna regeringen som gärna hjälper redan rika att bli ännu rikare genom dra tillbaka delar av de ändringar i bokavtalet som den tidigare borgerliga regeringen tvingade fram.

Landets studenter kunde i våras glädja sig åt att de från och med höstterminen 2006 skulle kunna köpa billigare kurslitteratur, eftersom bokhandeln själv skulle få möjlighet att bestämma priserna och på så vis konkurrera med varandra – till nytta för fattiga studenter som gärna beställer billiga böcker på Internet i stället för att köpa dyrt i bokhandeln. Men icke – den förändringen drog regeringen tillbaka med motiveringen – just det! – att värna det norska språket.

Regering och kulturelit fortsätter att diskutera hur gammal en bok måste vara för att kunna ”drabbas” av fri prissättning. Det är en nonsensdiskussion. Jag säger som den brittiske 1800-talsförfattaren Samuel Butler:

”De äldsta böcker är fortfarande helt nyutkomna för dem som inte läst dem.”

17. august 2006

Tro inte att du är något, lille vän

Norge gör sig gärna till hemland för Jantelagen (”Du ska inte tro att du är något, du ska inte tro att någon bryr sig om dig, etc...”). Det var den dansk-norske författaren Aksel Sandemose som formulerade lagen som många norrmän känner igen sig i.

I den inhemska politiska debatten märks ofta Jantelagens inverkan. Ett exempel är när Dagbladet den 6 augusti på ledarplats skriver om ”Friskolenes fristelse” – om ”problemet” med att allt fler unga önskar att gå till en friskola:

”Tidas ånd er dessverre slik at vi i stigende grad vil være vår egen lykkes smed. Dugnadstanken, solidariteten og fellesskapsverdiene er på vikende front. De unge vil opp og frem, hver for seg. /.../ Vi ser mørkt på en slik utvikling.”
Och som internationell politisk aktör följer Norge nästan alltid Jantelagen. Norge intar sällan kontroversiella politiska ståndpunkter, utan söker sig till majoritetens mittfåra. Det finaste en norrman kan bli är internationell konfliktmedlare, och det märks på många sätt. Nästan varje gång det rapporteras i Norge om konflikten mellan Israel och Palestina så nämns också Osloavtalet, trots att det är få som numera egentligen tror på det. När förre statsministern Kjell Magne Bondevik avgick, valde han att bli chef för det nystartade ”Oslocentret för fred och mänskliga rättigheter” (dock oklart vad centret egentligen är, mer än ett kontor för Bondeviks personliga memoarskrivande). Norska Nobelkommittén har nästan uteslutande utsett okontroversiella och ofta harmlösa och småmesiga mottagare av Nobels Fredspris (undantaget är möjligen Mikhail Gorbatjov, som samma år som han mottog priset skickade stridsvagnar till Baltikum för att kväva frihetskampen).

Men det finns ett område där Jantelagen inte gäller – valfångst. Sedan Island slutade fånga val i slutet av 90-talet och Japan endast fångat val i forskningssyfte har Norge varit det enda landet i världen som har bedrivit kommersiell valfångst. Den internationella kritiken har varit skarp, men Norge har stått på sig. Efter år av försök att få till stånd en ändring av den internationella valfångstkonventionen (som Norge har brutit mot), ser det nu ut som om Norge, Japan och Island kommer att lyckas med att upphäva förbudet mot valfångst.

Det hade varit intressant om valfångstdebatten kunde tjäna som föredöme och göra att Norge skakar av sig Jantelagen också på andra områden.

PS// Och nej - jag har inga principiella invändningar mot valfångst så länge valbeståndet hålls på en acceptabel nivå. Valbiff med lök och smörstekta champinjoner är för övrigt fantastiskt gott! //

(Bilden kommer från den svenska filmen Hets från 1944.)

15. august 2006

Tjuvlyssnad språkförbistring

Framgångsrika koncept har alltid en tendens att sprida sig. Bloggen Overheard in New York har fått sina skandinaviska motsvarigheter i svenska Tjuvlyssnat och norska Tyvlyttet. De består helt enkelt av korta konversationer från verkligheten som en tjuvlyssnare har snappat upp. Och som allt som oftast är riktigt skojiga.

De flesta svenskar tycker sig förstå norska, och omvänt. Men ibland blir det för svårt. Följande scen blev tjuvlyssnad på en bar i centrala Malmö för några år sedan:

Svensk (nykter) man 25+: Se upp för f-n! Du häller ju ut din öl på min flickvän!
Norsk (berusad) man 20+: Hæe..?!
Svensk (nykter) man 25+: Idiot! Jag blir så j-vla förbannad! Du ska ut härifrån!
Manlig vakt 30+: Är det något problem här?
Svensk (nykter) man 25+: Den här idioten hällde bärs över min tjej! Släng ut honom!
Manlig vakt 30+: Gjorde du det? Hällde du din bärs över henne?
Norsk (berusad) man 20+: (lång tystnad) ...? Det gjorde jeg slett ikke... (lång tystnad)
Om du inte alls tyckte att det här var kul, så kommer en liten svensk-norsk ordlista här:

   bärs [bærs] = øl, pils
   bajs = bæsj [bærs]

(Bilden förresten, är en travesti på de norska konserverade renköttbullarna Joika-kaker, här i Knut Nærums version från nrk.no.)

Norska ord som inte finns på svenska: Harry

Norrmän beklagar sig ibland över att deras språk är fattigt. Engelskans officiella ordbok – Oxford English Dictionary – innehåller över 170,000 uppslagsord medan den norska Bokmålsordboka bara innehåller 65,000. Men det finns norska ord som inte har någon motsvarighet i andra språk – i alla fall inte i svenskan.

Ett av de orden är harry. Ordet fick stor uppmärksamhet för ett par år sedan när den dåvarande jordbruksministern Lars Sponheim kommenterade sin avsmak för den exploderande gränshandeln. ”Det kunne ikke falle med inn; jeg synes det er harry”, sa Sponheim.

Med harry menade Sponheim att det är riktigt rejält osofistikerat att ägna en heldag för bilresa fram och tillbaka till Charlottenberg, Årjäng, Svinesund, Storlien eller någon annan metropol längs den svensk-norska gränsen. Allt bara för att handla bilen full med burkläsk, frusen kyckling, avgassystem till bilen, rulltobak, porrfilmer, smågodis och annat som är dyrt eller svårtillgängligt i Norge.

Författaren Are Kalvø beskriver i boken Absolutt Oslo ”de harry” som en av befolkningsgrupperna i Oslo:

”De möts helst på uteplatser som erbjuder norsk öl, sport på skorskärm, enorma pizzor utan vitlök men med ketchup till, och en gitarr-trubadur med hockeyfrilla, pubertala vitsar och sånger som alla tror de kan refrängen till.”

Puben The Scotsman på Karl Johan är för övrigt platsen där du kan se beskrivningen utspelas i verkligheten. Are Kalvø har dessutom skrivit en hel bok på temat och titeln Harry, som finns utgiven på norska förlaget Samlaget (ett harry fniss till det!).

Självklart har också den officiella Bokmålsordboka försökt sig på en beskrivning av harry: ”(av mannsnavnet Harry) slang: som er preget av dårlig smak; som er preget av mote som er passé – å gå i 80-tallsklær er rimelig harry”.

Tips på svenska översättningar av ordet harry emottages tacksamt!

(Bilden kommer från Kragerø- og Omegn Grilldress Forening. Ett ganska så harry gäng.)