7. februar 2008

Pogo Pedagog presenterar

Mer bloggande svensklärare! Denna gång Magister Nyman som har grävt fram några av Pogo Pedagogs ljudbildband (när såg du det ordet senast?) ur skolans förråd. Ping!

I samlingarna på skolan hittar jag bland annat ljudbildserierna Vem äger Sverige och Multinationella företag, båda från 1975.

Det förstnämnda börjar med att berätta hur självklart det är att samhällelig service skall vara gemensamt ägd, för att sedan komma in på hur några familjer äger större delen av näringslivet i Sverige. Men lyckligtvis har "under den långa tid som socialdemokratin regerat i Sverige har kapitalets makt över näringslivet minskats... De anställdas inflytande över sina arbetsplatser ökar också. Det pågår en maktförskjutning i svenskt näringsliv från kapital till arbete."

Det andra bildbandet, Multinationella företag är en riktig skräckrulle. Här berättas om de otäcka, oftast amerikanska stora bolagen som flyttar arbetsplatser, vinster och annat undan strejkande arbetare och besvärliga regeringar. Eller till och med bidrar till att störta regeringar. Men "Alla multinationella företag ägnar sig inte åt att störta regeringar. Men ändå är det inte säkert att deras verksamhet är till nytta för folket. De är när allt kommer omkring inte till för att ge folk vad de behöver, utan för att ge sina ägare vinst".
Men det är faktiskt inte nödvändigt att resa tillbaka till mitten av 70-talet för att få sig till livs liknande idéer. Res till Norge, med det norska regeringspartiet Sosialistisk Venstreparti och deras gällande principprogram:

De store og tunge bank- og kredittinstitusjonene skal være i offentlig eie… Stat, fylker og kommuner kan eie og drive nøkkelbedrifter dersom disse er av spesiell samfunnsmessig interesse... Virksomheter som er "fristilt" eller privatisert kan føres tilbake til offentlig eierskap.

Når privat virksomhet er en del av den totale økonomien, vil noen stadig kunne ha større inntekter og makt enn andre. Kampen mot ulike former for overklasse og eliter - kampen for å spre makt og dele inntekt, vil derfor fortsette også under nye samfunnsforhold.
Sosialistisk Venstrepartis partiledare heter Kristin Halvorsen och är Norges finansminister. Lever hon som hon lär?

1 kommentar:

magister nyman sa...

Skrämmande att sådana tongångar fortfarande finns, och då inte bara i obskyra sekter.
Jag skall nu iföra mig hjälm och pannlampa och leta vidare i källarförråden på skolan efter vidare fynd.