1. april 2008

DDR-Norge

Det duggar tätt mellan presentationerna av storaffärer från det svenska Näringsdepartementet. Igår såldes Vin&Sprit till franska Perdod Ricard. Idag annonseras att Posten Sverige kommer att bilda ett gemensamt bolag tillsammans med Post Danmark. Målet är börsnotering inom några år och syftet är att kunna möta konkurrensen både inom och utanför de egna landsgränserna.

Och det är ingen slump att affären görs tillsammans med Post Danmark och inte med Posten Norge. För att få bakgrunden till det behöver vi resa tillbaka i tiden.

Då, i början av 90-talet, var DDR-Sverige som starkast. Sveriges Television, Sveriges Television, Televerket, SJ och SAS var statliga monopol. Bara staten fick sända radio och tv. Ingen annan fick sälja telekommunikationstjänster eller el. Och bara staten fick transportera resenärer med tåg eller flyg.

Det finns idag många stora och framgångsrika företag som hade varit förbjudna i Sverige för bara drygt 15 år sedan.

Med historiens ljus i backspegeln är det inte svårt att bli deterministisk. Att mena att monopolens fall var oundvikliga och ödesbestämda. Men så enkelt är det inte. De svenska monopolen hade inte avreglerats utan initiativ från privatpersoner med idéer som skrek efter att bli förverkligade.

En sådan person är Bror Anders Månsson. 1991 – under rådande postmonopol – bildade han företaget Citymail som började förmedla brevpost i Stockholms innerstad. Statliga Posten protesterade högljutt och krävde att Citymail skulle fällas för monopolintrång.

Monopolet avskaffades av regeringen 1993 (förresten av kommunikationsminister Mats Odell – han som igår presenterade försäljningen av Vin & Sprit) och Citymail klarade sig undan den rättsliga prövningen. Statliga Posten blev därför tvunget att pröva andra metoder. De köpte helt enkelt 75% av Citymail och samma år försattes företaget i konkurs.

Men företaget levde vidare. Bror Anders Månsson samlade nya krafter och förvärvade tillbaka Citymail från konkursförvaltaren. Företaget började växa och startade verksamheter i Göteborg, Malmö och på Gotland.

2002 köpte – häpp! – Posten Norge huvuddelen av Citymail. 2006 köpte de ut de övriga delägarna, inklusive monopolbrytaren Bror Anders Månsson. Samtidigt köpte norska Posten upp svenska logistikföretag som Frigoscandia och Box Delivery. Planen är att samla alla Posten Norge-bolag under ett varumärke och fördubbla omsättningen till 2011.

Det är bakgrunden till varför Posten Sverige och Post Danmark går samman. Posten Norge kan däremot tryggt njuta sin monopolsituation på hemmaplan och samtidigt plocka russinen ur kakan i sina grannländer. Den norska regeringen har nämligen beslutat att statsägda Posten Norge är den enda aktör som har tillstånd att förmedla brev i Norge fram till 2011.

1 kommentar:

Anonym sa...

DDR-Norge-tittelen er allerede tatt. http://www.spilledilla.com/VisArtikkel.asp?ID=94