18. september 2006

Nä Åslaug, nu ljuger du!

För ganska precis ett år sedan var det stortingsval i Norge, och den borgerliga koalitionsregeringen avgick till förmån för en röd-grön allians. Alltså precis motsatt av det som nu händer i Sverige.

Senterpartiets partiledare Åslaug Haga var en av de första norska politikerna att kommentera det svenska valresultatet:

- Vi gratulerer Centerpartiet, vårt svenske søsterparti, med fin framgang i riksdagsvalget, säger Haga på Senterpartiets hemsida.

Detta kan framstå som något förvånande, eftersom det norska Senterpartiet ingår i den röd-gröna regeringsalliansen tillsammans med Arbeiderpartiet och Sosialistisk Venstre. Men det är kanske framför allt förvånande med tanke på de stora skillnaderna i politiskt program mellan de två partierna. Det svenska Centerpartiet har under nuvarande partiledaren Maud Olofsson utvecklats från ett litet landsbygdskramande parti, till ett brett, liberalt och företagarvänligt parti som nu också vinner starkt stöd i storstadsregionerna.

Några korta klipp från uttalanden och programtexter från de norska och svenska centerpartierna markerar skillnaderna mycket tydligt:

"EU er en udemokratisk organisasjon med for mye makt." står mot "EU-samarbetet ska fördjupas med en federal maktdelning."

"Privatskolene skal ikke være et alternativ i konkurranse med offentlig skole." står mot "Utveckla skolan genom att ge alla kommunala skolor möjlighet att bli friskolor."

"Norges helsevesen skal være under folkevalgt styring."
står mot "Låt personalen i sjukvården starta eget och öka de privata alternativen."

"Vi vil ha en nasjonal næringslivsstrategi som forkaster prinsippet om næringsnøytralitet. Vi vil bruke 20 milliarder av oljefondet til å sikre lokalt eierskap." står mot "Minskas det offentliga ägandet av företag leder det till att statens roll renodlas. Då får vi också en sundare konkurrens."

"Norge skal ha et sterkt importvern for jordbruksprodukter." står mot "Frihandel ska vara grundprincipen för handeln i världen. Bryt ner de tullmurar som håller kvar stora delar av världen i fattigdom."

"Landets behov for mer arbeidskraft bør først og fremst dekkes innenlands." står mot "Sverige ska vara ett välkomnande land, där alla som vill bidra genom arbete eller investeringar tas emot med öppna armar oavsett varifrån de kommer."

"Vi vil beholde ordningen med 100 prosent sykelønn fra første fraværsdag for lønnsmottakere." står mot "Vi vill införa en andra karensdag. Ersättningsnivåerna på 80 procent behålls för familjeförsörjare, medan nivån för övriga sänks till 70 procent."

Och så vidare...

Det måste vara så att Åslaug Haga ljuger när hon ”ønsker Centerpartiet lykke til i arbeidet med regjeringsprosjektet”?

Update 20/09/2006:
Såklart har också norska Senterpartiet upptäckt skillnaderna mellan dem och sitt svenska systerparti. Partisekreteraren Ivar Egeberg svarade några dagar före valet på frågan om han hoppades att svenska Centern skulle göra ett bra val:

-Det er et vanskelig spørsmål, svarade Egeberg i Aftenposten.

(Tack för tipset till JK.)

3 kommentarer:

Carl-Henrik sa...

veldig gode poeng! haga er ikke alltid den mest orienterte... jeg skulle utrolig gjerne ha byttet det norsk senterpartiet mot det svenske!

Veronika sa...

Jag sitter just och håller på och lär mig om norsk politik (läser norska på universitetet), och har inte funderat så mycket på centerpartiet vs senterpartiet. Men nu blir det till att skriva ut detta. För inte är det samma sak, inte. Vilket ju också är din poäng.

Teide sa...

Bra poäng. Jag har aldrig lyckats förstå mig på vad man ska rösta på i Norge. Det hade varit mycket enklare om Senterpartiet=Centerpartiet, Kristdemokraterna=Kristelig folkeparti och venstre=venstrepartiet, men så är det alltså inte...