22. november 2006

Brettkontroll

Oslo Filmfestival premiärvisades en film som uppmärksammar något som jag inte hade en aning om – det norska förbudet mot skateboard 1978-1989. Norge var det enda land i världen där det inte var tillåtet att sälja, importera eller använda skateboards.

I slutet av 70-talet blev skateboards omåttligt populära i USA. I Norge hade Statens Forurensingstilsyn nåtts av larmrapporter om vilken skademaskin skateboarden var. De gjorde egna beräkningar och kom fram till att så många som 37,500 personer kunde bli skadade om det började rulla skateboards på norska gator.

Filmen Brettkontroll visar hur norska skateare trotsade förbudet och byggde ramper i skogen och tillverkade egna skateboards.

1989 avskaffades förbudet efter stor tvekan från politiskt håll. En stortingsrepresentant varnade för att avskaffandet av förbudet ”var en skjebnesvanger avgjørelse” och att det nu skulle bli ”en sterk økning av alvorlige skader blant rullebrettbrukerne og ikke minst blant eldre som blir påkjørt av disse brukerne”.

Fortfarande idag finns det såklart detaljerade lagregler om skateboards. I ”Forskrift om rullebrett”, som ersatte det tidigare förbudet, kan vi bland annat läsa följande:

§6. Markedsføring. I all form for skriftlig markedsføring av rullebrett skal det stå følgende tekst: Bruk ikke brettet på trafikkerte områder. Rullebrett er ikke egnet for barn under 12 år. Bokstavene i teksten skal være minimum 2 mm. høye og lette å lese.

2 kommentarer:

Bernt sa...

I Malmø er det utenfor endel bolighus forbudsskilt som forbyr bruk av rullebrett, rulleskøyter og mopeder... Men om det bor noen ungdommer i de blokkene så aner det meg at de gir blaffen i det på inn og ut av huset de bor i...

PS: I Skien ble for noen år siden en person på et rullebrett med grassklippermotor tatt for fyllekjøring og fratatt bilsertifikatet. Kjøretøyet ble antaglig også beslaglagt.

En bekjent av meg ble da han var yngre tatt av politiet og fikk bot for å føre en moped (dvs trille den) uten mopedførerbevis samt at han var for ung for å trille motorkjøretøy. Jeg antar det er det samme i Sverige at man kan få bøter for å dytte på et motorkjøretøy eller trille det om man er for ung og/eller ikke har sertifikat. Bra det ikke så mye snø å kjøre seg fast i i Skåne så man slipper å bli dytta...

Varden.no skrev for noen år siden om et par unge menn som ble tatt for fyllekjøring, de satt i baksetet i en bil med motoren igang mens sjåføren var inne og handla på en bensinstasjon. http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19900125-0092.html "§ 1-6. Sikring av kjøretøy som forlates Fører som forlater kjøretøy, skal sørge for at det ikke kommer i gang av seg selv. Fører av motorvogn skal også treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre uvedkommende bruk."

Teide sa...

-I Malmø er det utenfor endel bolighus forbudsskilt som forbyr bruk av rullebrett, rulleskøyter og mopeder...-

Tur för Malmöiterna att de har nordens fräckaste skateboardanläggning 222. stapelbaddsparken.se

Förresten en intressant aspekt att Norska Staten (Statens Vegvesen av alla) står för byggandet av en liknande skatepark i skuggan av nya Drammensbron.